ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Добруша»

Поиск по сайту

Меню сайта

⇑ГЛАВНАЯ       ⇑ОНЛАЙН-ДЕТСАД

Разучиваем вместе с детьми в январе

 • Старшая группа
 • Рекомендуемые произведения
 •  
 • Зімой      Максім Багдановіч
 • Здароў, марозны, звонкі вечар! 
 • Здароў, скрыпучы, мяккі снег!
 • Мяцель не вее, сціхнуў вецер,
 • I волен лёгкіх санак бег.
 • Як мары, белыя бярозы
 • Пад сінявой начной стаяць,
 • У небе зоркі ад марозу
 • Пахаладзеўшыя дрыжаць.
 • Вільготны месяц стуль на поле
 • Празрысты, светлы стоўп спусціў
 • I рызай срэбнаю раздолле
 • Снягоў сінеючых пакрыў.
 • Ўзрывайце ж іх санямі, коні!
 • Звіні, вясёлых бомаў медзь!
 • Вакол лятуць бары і гоні,
 • Ў грудзях пачала кроў кіпець.
 •  
 • Тэксты калядак
 • Добры вечар тому 
  Хто ў гэтаму дому 
  Мы самі з сабою 
  З дзецьмі і з жаною 
  Сталы засьцілаем 
  Каляды спраўляем 
  А па гэтай мове 
  Будзьмо ўсе здаровы 
  А па гэтай ласцы 
  Жывіце ў казцы 
 •  
 •         ***
 • Шчодры Петрык,
 • дай варэнік,
 • Кусок каўбаскі, дай другую,
 • Яшчэ пашчадрую.
 •  Добры вечар.
 •           ***
 • Гаспадар, будзь здароў,
 • Як рыжык бароў,
 • Жыві ў раскошы, Май торбу грошай.
 • Снег идёт   Познанская М.А.                                          
 • Тихо, тихо снег идёт,  для детей - Детский сад 43 буратино
 • Белый снег, мохнатый. 
 • Мы расчистим снег и лёд 
 • Во дворе лопатой.  
 • От калитки мы с трудом 
 • К дому стёжку проведём, 
 • Выйдет мама на порог,  
 • Скажет: «Кто бы это мог 
 • Провести дорожку 
 • К нашему порожку?»
 •  
 • Береза  Сергей Есенин
 • Белая береза
 • Под моим окном
  Принакрылась снегом,
  Точно серебром.
 • На пушистых ветках
  Снежною каймой
  Распустились кисти
  Белой бахромой.
 • И стоит береза
  В сонной тишине,
  И горят снежинки
  В золотом огне.
 • А заря, лениво
  Обходя кругом,
  Обсыпает ветки
  Новым серебром.
 • Туп, Каза!
 • Тупу-тупу-туп Каза,
 • Тупу-тупу Дераза,
 • Тупу на калядкі,
 • Тупу на аладкі.
 •  
 • Тупу-туп  —  Каза нагой
 • Тупу-туп  —  Каза другой,
 • Тупу на калядкі,
 • Тупу на аладкі.
 •  
 • Тупу-тупу  — коўзкі лёд,
 • Тупу-тупу Новы год.
 • Тупу на калядкі,
 • Тупу на аладкі.
 •  
 • Зайграй жа мне, дударочку.
 • Зайграй жа мне, дударочку,
 • А я патанцую.
 • Курка яйка мне знясе –
 • Табе падарую.
 • Тум-тум, тум-та, туі-тьа,
 • Табе падарую.
 •  
 • Зайграй жа мне, дударочку,
 • Як сам разумееш,
 • Зайграй, сівы галубочку,
 • Тое, што ўмееш.
 • Тум-тум, тум-та, тум-та,
 • Тое, што ўмееш.
 •  
 • Як іграюць без дуды –
 • Ходзяць ножкі не туды,
 • А як дуду пачуюць –
 • Самі ножкі танцуюць.
 • Туі-тум, тум-та, тум-та,
 • Самі ножкі танцуюць.
 •  
 • Чорны баран
 • -Дзе ж гэта быў ты, наш чорны баран?
 • -На млыне быў, на млыне быў, міласцівы пан.
 • -Што ж ты рабіў там, наш чорны баран?
 • -Муку малоў, муку малоў, міласцівы пан.
 • -Як цябе білі, наш чорны баран?
 • -Ды палкамі,  стукалкамі, міласцівы пан.
 • -Як жа ты плакаў, наш чорны баран?
 • -Мэмэ-мэмэ, мэмэ-мэмэ, міласцівы пан.
 • -Як жа ўцякаў ты, наш чорны баран?
 • -То я скокам, то я бокам міласцівы пан.
 •  
 • Колядка
 1. Уродилась коляда
 • Накануне Рождества.
 • Ой, коляда, колядица моя!
 1. Открывайте окно,
 • Запускайте Рождество!
 1. Открывайте двери,
 • Подымай с постели.