ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка г.Добруша»

Поиск по сайту

Меню сайта

⇑ГЛАВНАЯ       ⇑ОНЛАЙН-ДЕТСАД

Разучиваем вместе с детьми в ноябре

 • (средняя группа)
 • З. Бядуля «Гаспадарка»
 • У куце сядзіць мядзведзь,
 • Хустку вышывае,
 • А лісічка невялічка
 • Хатку прыбірае.
 • А каток пячэ аладікі,
 • Маслам залівае,
 • На тапчане мышанятка
 • Есці памагае.
 • А сабачка ўе вяроўкі –
 • Пугу для хлапчыны
 • Дзяцел-бондар на начоўкі
 • Длубае асіну.
 • Казёл лапці папраўляе,
 • Скуратом мацуе,
 • На акенцы павучочак
 • Кросенкі рыхтуе.
 •  
 • А. Барто « Я знаю, что надо придумать»
 • Я знаю, что надо придумать,
 • Чтоб не было больше зимы,
 • Чтоб вместо высоких сугробов
 • Вокруг зеленели холмы.
 • Смотрю я в стекляшку
 • Зеленого цвета,
 • И сразу зима
 • Превращается в лето.
 •  
 • Ю.Тувим «Письмо ко всем детям…»
 • Дорогие мои дети!
 • Я пишу вам письмецо:
 • Я прошу вас, мойте чаще
 • Ваши руки и лицо.
 • Все равно какой водою:
 • Кипяченой, ключевой,
 • Из реки, иль из колодца,
 • Или просто дождевой!
 • Нужно мыться непременно
 • Утром, вечером и днем –
 • Перед каждою едою,
 • После сна и перед сном!
 • Тритесь губкой и мочалкой!
 • Потерпите — не беда!
 • И чернила и варенье
 • Смоют мыло и вода.
 • Дорогие мои дети!
 • Очень, очень вас прошу:
 • Мойтесь чище, мойтесь чаще –
 • Я грязнуль не выношу.
 • Не подам руки грязнулям,
 • Не поеду в гости к ним!
 • Сам я моюсь очень часто.
 • До свиданья! Ваш Тувим
 •  
 • Беларуская народная казка «Зайкава хатка»
 • Жылі-былі ў лесе лісічка і зайчык. Прыйшла восень. Холадна стала ў лесе. Надумаліся яны хаткі на зіму пабудаваць. Лісічка збудавала сабе хатку з труску-сняжку, а зайчык з труску-пяску. Перазімавалі яны ў новых хатках. Настала вясна, прыгрэла сонца. Лісіччына хатка растала, а зайкава стаіць як стаяла. Прыйшла лісіца ў зайкаву хатку, выгнала зайку, а сама ў яго хатцы засталася. Пайшоў зайка са свайго двара, сеў пад бярозкаю ды плача. Ідзе воўк. Бачыць — зайка плача.
  — Чаго ты, зайка, плачаш? — пытае воўк.
  — Як жа мне, зайку, не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка адно каля аднаго. Пабудавалі мы сабе хаты: я — з труску-пяску, а яна — з труску-сняжку. Настала вясна. Яе хатка растала, а мая стаіць як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне а мае хаткі і сама ў ёй жыць засталася. Дык вось я сяджу ды плачу.
  — Не плач, зайка. Пойдзем, я табе памагу, праганю лісічку з твае хаты.
  Пайшлі яны. Прыйшлі. Воўк стаў на парозе зайкавай хаткі і крычыць на лісічку:
  — Чаго залезла ў чужую хатку? Злазь, ліса, з печы, а то скіну, паб’ю табе плечы.
  Не спалохалася лісічка, адказвае ваўку:
  — Ой, воўк, сцеражыся: мой хвост як дубец, — як дам, дык будзе табе канец!
  Перапалохаўся воўк — ды наўцёкі, і зайку аднаго пакінуў.
  Сеў зноў зайка над бярозкай ды горка плача. Ідзе праз лес мядзведзь. Бачыць — зайчык сядзіць пад бярозай і плача.
  — Чаго, зайка, плачаш? — пытае мядзведзь.
  — Як жа мне, зайку, не плакаць? Жылі мы з лісічкаю блізка адно каля аднаго. Пабудавалі мы сабе хаты. Я — з труску-пяску, а яна — з труску-сняжку. Настала вясна. Яе хатка растала, а мая стаіць як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне з мае хаткі і сама там жыць засталася. Дык вось я сяджу ды плачу.
  — Не плач, зайка. Пойдзем, я табе памагу, праганю лісічку з твае хаты.
  Пайшлі яны. Прыйшлі. Мядзведзь стаў на парозе зайкавай хаткі і крычыць на лісічку:
  — Нашто адабрала ў зайкі хату? Злазь, ліса, з печы, а то скіну, паб’ю табе плечы.
  Не спалохалася лісічка, адказвае мядзведзю:
  — Ой, мядзведзь, сцеражыся: мой хвост, як дубец, — як дам, дык будзе табе канец!
  Спалохаўся мядзведзь — ды наўцёкі, і зайку аднаго пакінуў.
  Зноў пайшоў зайка са свайго двара, сеў пад бярозкаю ды горка плача. Аж бяжыць-ідзе праз лес пеўнік. Угледзеў зайчыка, падышоў і пытае:
  — Чаго, зайка, плачаш?
  — Дык як жа мне, зайку, не плакаць? Жылі мы а лісічкаю блізка адно каля аднаго. Пабудавалі мы сабе хаты. Я — з труску-пяску, а яна — з труску-сняжку. Настала вясна. Яе хатка растала, а мая стаіць як стаяла. Прыйшла лісічка, выгнала мяне з мае хаткі і сама там жыць засталася. Вось я сяджу ды плачу.
  — Не плач, зайка: я выганю лісу з твае хаткі.
  — Ой, Петрусёк, — плача зайка, — дзе табе яе выгнаць? Воўк гнаў — не выгнаў, мядзведзь гнаў — не выгнаў.
  — А вось жа я выганю. Пойдзем, — кажа пеўнік.
  Пайшлі. Увайшоў пеўнік у хатку, стаў на парозе кукарэкнуў, а потым як закрычьщь:
 • Я — пятух-чабятух,
  Я — пявун-лапатун,
  На кароткіх нагах,
  На высокіх пятах.
  Нясу касу на плячы,
  Хачу ліску засячы.
 • А лісічка ляжыць ды кажа:
  — Ой, певень, сцеражыся: мой хвост, як дубец, — як дам, дык будзе табе канец.
  Скочыў пеўнік з парога ў хату ды зноў крычыць:
 • Я — пятух-чабятух,
  Я — пявун-лапатун,
  На кароткіх нагах.
  На высокіх пятах.
  Нясу касу на плячы,
  Хачу ліску засячы.
 • I — скок на печ да ліскі. Дзюбануў лісіцу ў спіну. Як усхопіцца лісіца ды як пабяжыць вон з зайкавай хаткі, а зайка дзверы зачыніў за ёю.
  I застаўся ён жыць у сваёй хатцы разам з пеўнікам.
   
 • Русская народная сказка «Жихарка»
 • Жили-были в избушке кот, петух да маленький человечек — Жихарка. Кот с петухом на охоту ходили, а Жихарка домовничал. Обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал. Раскладывает да приговаривает:
  — Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а это не простая — точеная, ручка золоченая, — это Жихаркина. Никому ее не отдам.
 • Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось ей Жихаркиного мясца попробовать.
 • Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. Запирал Жихарка двери. Все запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарка все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, да и говорит:
  — Эта простая ложка — котова, эта простая ложка — Петина, а эта не простая — точеная, ручка золоченая, — Жихаркина. Никому ее не отдам.
 • Только хотел её на стол положить, а по лестнице — топ-топ-топ.
 • Лиса идет!
 • Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил — и поднимать некогда, — да под печку и залез. А лиса в избушку вошла, глядь туда, глядь сюда — нет Жихарки.
 • «Постой же, — думает лиса, — ты мне сам скажешь, где сидишь».
 • Пошла лиса к столу, стала ложки перебирать:
  — Эта ложка простая — Петина, эта ложка простая — котова, а эта ложка не простая — точеная, ручка золоченая, — эту я себе возьму.
  А Жихарка-то под печкой во весь голос: 
  — Ай, ай, ай, не бери, тетенька, я не дам!
  — Вот ты где, Жихарка!
 • Подбежала лиса к печке, лапку в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула — да в лес.
 • Домой прибежала, печку жарко истопила: хочет Жихарку изжарить да съесть. Взяла лиса лопату.
  — Садись, — говорит, — Жихарка.
 • А Жихарка маленький, да удаленький. На лопату сел, ручки-ножки растопырил — в печку-то и нейдет.
 • — Не так сидишь, — говорит лиса.
  Повернулся Жихарка к печи затылком, ручки-ножки растопырил — в печку-то и нейдет.
  — Да не так, — лиса говорит. 
  — А ты мне, тётенька, покажи, я ведь не умею.
  — Экой ты недогадливый!
 • Лиса Жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрылась. А Жихарка ее толк в печку да заслонкой прикрыл, а сам скорей вон из избы да домой.
 • А дома-то кот да петух плачут, рыдают: 
  — Вот ложка простая — котова, вот ложка простая — Петина, а нет ложки точеной, ручки золоченой, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего маленького!..
 • Кот лапкой слезы утирает, Петя крылышком подбирает.
 • Вдруг по лестнице — тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит: 
  — А вот и я! А лиса в печке сжарилась!
 • Обрадовались кот да петух. Ну Жихарку целовать! Ну Жихарку обнимать! И сейчас кот, петух и Жихарка в этой избушке живут, нас в гости ждут.
 • Я. Журба «Восень»
 • Шумяць па-асенняму
 • Пушча і бор,
 • На дрэвах, кустах –
 • Залацісты убор.
 • Заможная восень
 • Прыйшла у калгас,
 • Дарамі багатымі
 • Радуе нас.
 • На полі калгасным
 • Вялікі ўраджай.
 • Ляціць аб ім слава
 • На ўвесь родны край.
 •  
 • С. Сокалаў-Воюш «Беларус»
 • Блакіт нябёс, і белы бусел,
 • І кветкі ў полі, як абрус…
 • Мой край завецца Беларуссю,
 • А сам я — хлопчык-беларус.
 •  
 •  
 • А. Бадак «Беларусачка»
 • Тварык румяненькі,
 • Белая хустачка,
 • Я ужо ведаю,
 • Я — беларусачка!
 • І хачу
 • Так, як тата і мама,
 • Родны край свой любіць
 • Я таксама!
 •  
 • А. Кавалюк «Мыюцца кацяняты»
 • Лапкай мяккай без вады
 • Умываюцца каты.
 • Мыюць вушы і насы
 • І на спінцы валасы.
 • Так, як мамы,
 • Так, як таты,
 • Мыюцца і кацяняты.
 • Г. Багданава «Збаночак»
 • Сеў за кола ганчар,
 • З гліны выкруціў шар.
 • Горла, вушкі прырабіў
 • І ў печы абпаліў.
 • Паглядзіце, ужо гатовы
 • Залаты збаночак новы.
 •