⇑Главная  ⇔ Педагоги ⇔  ОНЛАЙН-ДЕТСАД

Разучиваем стихи и песни

вместе с детьми в январе

Рекомендуемые произведения

Зімой      Максім Багдановіч

Здароў, марозны, звонкі вечар! 

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!

Мяцель не вее, сціхнуў вецер,

I волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы

Пад сінявой начной стаяць,

У небе зоркі ад марозу

Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільготны месяц стуль на поле

Празрысты, светлы стоўп спусціў

I рызай срэбнаю раздолле

Снягоў сінеючых пакрыў.

Ўзрывайце ж іх санямі, коні!

Звіні, вясёлых бомаў медзь!

Вакол лятуць бары і гоні,

Ў грудзях пачала кроў кіпець.

 

Тэксты калядак

Добры вечар тому Ой, у полі, в полі О СЕМЬЕ И ДЛЯ СЕМЬИ
Хто ў гэтаму дому 
Мы самі з сабою 
З дзецьмі і з жаною 
Сталы засьцілаем 
Каляды спраўляем 
А па гэтай мове 
Будзьмо ўсе здаровы 
А па гэтай ласцы 
Жывіце ў казцы 

 

        ***

Шчодры Петрык, дай варэнік,

Кусок каўбаскі, дай другую,

Яшчэ пашчадрую.

 Добры вечар.

          ***

Гаспадар, будзь здароў,

Як рыжык бароў,

Жыві ў раскошы, Май торбу грошай.

 

Снег идёт   Познанская М.А.                                          

Тихо, тихо снег идёт,  

Белый снег, мохнатый. 

Мы расчистим снег и лёд 

Во дворе лопатой.  

От калитки мы с трудом 

К дому стёжку проведём, 

Выйдет мама на порог,  

Скажет: "Кто бы это мог 

Провести дорожку 

К нашему порожку?"

 

Береза  Сергей Есенин

Белая береза

Берёзы зимой - Анимашка на телефон 240x320Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Туп, Каза!

Тупу-тупу-туп Каза,

Тупу-тупу Дераза,

Тупу на калядкі,

Тупу на аладкі.

 

Тупу-туп  -  Каза нагой

Тупу-туп  -  Каза другой,

Тупу на калядкі,

Тупу на аладкі.

 

Тупу-тупу  - коўзкі лёд,

Тупу-тупу Новы год.

Тупу на калядкі,

Тупу на аладкі.

 

Зайграй жа мне, дударочку.

Зайграй жа мне, дударочку,

А я патанцую.

Курка яйка мне знясе –

Табе падарую.

Тум-тум, тум-та, туі-тьа,

Табе падарую.

 

Зайграй жа мне, дударочку,

Як сам разумееш,

Зайграй, сівы галубочку,

Тое, што ўмееш.

Тум-тум, тум-та, тум-та,

Тое, што ўмееш.

 

Як іграюць без дуды –

Ходзяць ножкі не туды,

А як дуду пачуюць –

Самі ножкі танцуюць.

Туі-тум, тум-та, тум-та,

Самі ножкі танцуюць.

 

Чорны баран

-Дзе ж гэта быў ты, наш чорны баран?

-На млыне быў, на млыне быў, міласцівы пан.

-Што ж ты рабіў там, наш чорны баран?

-Муку малоў, муку малоў, міласцівы пан.

-Як цябе білі, наш чорны баран?

-Ды палкамі,  стукалкамі, міласцівы пан.

-Як жа ты плакаў, наш чорны баран?

-Мэмэ-мэмэ, мэмэ-мэмэ, міласцівы пан.

-Як жа ўцякаў ты, наш чорны баран?

-То я скокам, то я бокам міласцівы пан.

 

Колядка

  1. Уродилась коляда

Накануне Рождества.

Ой, коляда, колядица моя!

 

  1. Открывайте окно,

Запускайте Рождество!

     

  1. Открывайте двери,

Подымай с постели.